close
تبلیغات در اینترنت
صدا!

پیام ها
آهنگ صدا هرچه ملایم و مطبوع باشد، سخن موثر و دلنشین تر خواهد بود. جان کایزل کسی داناست که می داند هیچ نمی داند. ضرب المثل فلسطینی گفتگو با خردمندان و دانشوران ، پاداشی کمیاب است . ارد بزرگ قوی ترین اهرم ها، اراده است. اسمایلز 

صدا!

چهارشنبه 18 آذر 1394


آهنگ صدا هرچه ملایم و مطبوع باشد، سخن موثر و دلنشین تر خواهد بود. جان کایزلکسی داناست که می داند هیچ نمی داند. ضرب المثل فلسطینیگفتگو با خردمندان و دانشوران ، پاداشی کمیاب است . ارد بزرگقوی ترین اهرم ها، اراده است. اسمایلز